bezopasnost na putq

23 октомври 2012 г. е обявен за Ден на пешеходната безопасност в Националния дворец на децата, София. Целта на инициативата с мото „Да запазим децата на пътя” е да се фокусира вниманието на обществеността върху дисциплината на пътя и спазването на правилата за движение.

В пространството пред централния вход на Националния дворец на децата, ще бъде пресъздадена пътна обстановка с пътни знаци и маркировка, а деца и родители ще могат да станат реални участници в инсценирани на терена ситуации.

ПРОГРАМА

10.30 ч. – Официално откриване.

10.50 ч. – Методически указания и разяснения за провеждането на инициативата и начало.

11.00 ч. - Викторина с въпроси по безопасност на движението за деца и за възрастни.

11.15 ч. - Сглобяване на пъзели с пътни знаци от децата и решаване на листовки от желаещите родители и гости.

11.30 ч. - Образователна игра за деца и родители „Приказка за пътя”.

11.45 ч. - Демонстрации на оказване на първа помощ на пострадали от доброволци от БМЧК.

12.00 ч. – Демонстрации на уреди и пособия, подходящи за осъществяване на учебен процес и практически занимания по безопасност на движението.